رایانه‌ ها به وسیله سیستم عامل امکانات نرم افزاری و سخت افزاری را در اختیار کاربران قرار می‌ دهند و این کار را با استفاده از رابط کاربری User Interface انجام می‌ دهند. رابط کاربری در سیستم عامل‌ های قدیمی فقط بصورت متنی بود (همانند خط فرمان) و با پیشرفت دانش رایانه ، رابط‌های کاربری گرافیکی Graphic User Interface هم به سیستم عامل‌ ها افزوده شد. خط فرمان در سیستم عامل‌های مانند ویندوز ، لینوکس و… بصورت یک نرم افزار ارائه می‌شود که Command Prompt نام دارد.

 

آموزش کامل دستورات CMD در ویندوز

در این آموزش یاد خواهید گرفت :
– آموزش باز کردن برنامه CMD
– آموزش دستورات CMD
– آموزش دستورات Command Prompt
– و…

برای باز کردن CMD به 6 روش می توان عمل کرد :
1. Start > All Programs > Accessories > Command prompt

2. Start > Run > (type) cmd
3. winkey + R > (type) cmd
4. Create ShorCut
5. Start By Batch File
6. C:\windows\system32\cmd.exe

 

بعد از باز کردن CMD با صفحه سیاه و سفیدی رو به رو می شوید که تنها امکان تایپ دستور وجود دارد.
برای نشان دادن تمام دستورات داس (البته در سیستم عامل ویندوز) دستور help را وارد کنید. همانطور که مشاهده می کنید تمامی دستورات نمایش داده می شوند.

جهت ذخیره سازی دستورات CMD در یک فایل متنی از دستور help>>32.txt استفاده کنید. سپس برای باز کردن آن از منوی Run نام و پسوند فایل را تایپ کنید.
بدین صورت : 32.txt

دستورات :

دستور ASSOC
برای تغییر و نشان دادن اینکه چه فایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز 7 ممکن است به درستی جواب ندهد)

ASSOC.txt=textfile

 


دستور ATTRIB

برای نشان دادن وضعیت فایل ها از جمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و…
برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حرف – را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حرف + استفاده کنید.
[code]ATTRIB –R –H –S C:\boot.ini[/code]


دستور BREAK
برای شکست خط است.

BREAK


دستور BCDEDIT
برای ویرایش فایل بوت و نشان دادن مکان فایلی که رایانه را روشن می کند.

BCDEDIT


دستور CACLS

برای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.

CACLS D:


دستور CALL
برای اجرا کردن یک بچ فایل استفاده می شود.

CALLS d:\a.bat


دستور CD
مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.

CD /D D:peachlearn32


دستور DHCP
برای نشان دادن وضعیت صفحه ها به کار می رود.

DHCP


دستور CHDIR
در واقع همان دستور CD است.

CD /D D:\peachlearnBREAK


دستور CHKDSK
وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله فضای مصرف شده و مانده.

CHKDSK D:


دستور CHKNTFS
برای نشان دادن اینکه درایوری دارای فرمت NTFS را دارد یا نه.

CHKNTFS D:


دستور CLS
برای پاک کردن صفحه کامنت استفاده می شود.

CLS


دستور CMD
یک کامنت جدید را باز می کند.

CMD

دستور COLOR

متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.

COLOR 2


دستور COMP
برای ترکیب کردن دو فایل در یک فایل

COMP D:\1.TXT D:\3.TXTCLS


دستور Compact
برای فشرده کردن یک فایل یا پوشه به کار می رود

COMPACT /C D:\peachlearnCMD


دستور Convert
برای عوض کردن فرمت FAT به فرمت NTFS استفاده می شود.

CONVERT C: /FS:NTFSCMD

 

دستور Copy

برای کپی کردن فایل ها استفاده می شود.

COPY d:\3.txt d:\20CMD

دستور Date

برای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود.

DATE 10-10-2222

دستور Del

برای حذف فایل یا فایل ها به کار می رود.

DEL /Q /S D:\2.TXT

دستور Dir

برای نشان دادن اینکه چه فایل هایی در درایو است.

DIR C


دستور Diskcompt
برای فشرده کردن فایل ها و ذخیره بر روی فلاپی استفاده می شود.

DISKCOMP


دستور Diskcopy
در واقع همان دستور بالا است. اما فایل ها را کپی می کند.

DISKCOPY


دستور Diskpart
برای نشان دادن پارتیشن درایو ها استفاده می شود.

Diskpart D:


دستور Doskey
برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت استفاده می شود.

DOSKEY


دستور DriverQuery
برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم استفاده می شود.

DISKQUERY


دستور ECho
برای خاموش کردن خط فعال کامنت به کار می رود.

Echo Off Or Echo On


دستور Erase
همان دستور حذف است.

Erase


دستور Exit
برای خروج از کامنت استفاده می شود.

Exit


دستور FC
محتویات 2 فایل متنی را نشان می دهد.

Fc d:\1.txt d:\2.txtCLS


دستور Find
جستجو را درون فایل های بررسی می کند.

Find "1.txt"


دستور Findstr
جستجو را درون فایل ها بررسی می کند.

FINDSTR d:\1.txt


دستور For
برای باز کردن فایل هایی از یک منبع اصلی.

For d:\data1.cab saxas.bat


دستور Format
برای فرمت کردن درایور ها استفاده می شود.

Format D:


دستور Fsutil
برای به دست آوردن اطلاعاتی از فایل های سیستمی استفاده می شود.

FSUTIL fsinfo c:\autoexec.bat


دستور Ftype
تقریبا همان دستور Assoc است.

Ftype


دستور Gpresult
تقریبا همان gpedit.msc است.

Gpresult /r


دستور Graftabl
برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده استفاده می شود.

Graftabl


دستور Help
راهنمای دستور های کامنت.

Help


دستور Icacls
برای گرفتن بک آپ و… از فایل ها استفاده می شود.

ICACLS [drivename:] path


دستور If
برای پردازش در فایل های بچ استفاده می شود.

If/?


دستور Label
برای تغییر نام درایور ها استفاده می شود.

Label D: Software


دستور MD
برای ایجاد پوشه استفاده می شود.

MD D:\sxs


دستور Mkdir
برای ایجاد پوشه های تو در تو استفاده می شود.

Mkdir d:\sxs\sxs\sxs\sxs\32


دستور Mklink
پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.

MKLINK /d /h /j d:\1.txt 0


دستور Mode
قطعات سخت افزاری نصب شده را نشان می دهد.

Mode


دستور More
برای نشان دادن فایل های متنی و چمد کاربرد دیگر استفاده می شود.

More D:\1.txt


دستور Move
برای انتقال فایل استفاده می شود.

Move D:\1.txt G:


دستور Openfiles
اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، فایل های آن را نشان می دهد.

Openfiles


دستور Path
مسیر جاری را نشان می دهد.

Path


دستور Pause
باعث توقف موقت می شود.

Pause


دستور Print
برای چاپ یک فایل متنی مورد استفاده قرار می گیرد.

Print D:\1.txt


دستور Prompt
برای ویرایش کامنت استفاده می شود.

Prompt $b $t


دستور RD
برای حذف یک پوشه به کار می رود.

RD d:\sxs\sxs\sxs\32


دستور Defective
برای بازگردانی یک فایل از دیسکت خارجی استفاده می شود.

Defective I:\peachlearn.html


دستور REM
برای ضبط پیام هایی که از یک فایل خاص انتشار می شود استفاده می شود.

REM c:\autoexec.bat


دستور REN
برای تغییر نام یک فایل و حتی پسوند استفاده می شود.

REN D:\1.txt 2.html


دستور Rename
همان دستور بالا است.

Rename E:\1.txt 2.txt


دستور Replace
برای جایگزین کردن فایل ها با هم استفاده می شود.

Replace


دستور RMDIR
برای حذف پوشه های تو در تو به کار می رود.

RIMDIR


دستور Robocopy
تقریبا همان فرمان کپی است. (البته کمی پیشرفته تر)

Robocopy


دستور Set
مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.

Set


دستور SC
برای کار با سرویس ها به کار می رود.

SC Strat Netlogon


دستور Schtasks
همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.

Schtasks


دستور Shutdown
برای خاموش کردن رایانه استفاده می شود.

Shotdown -r -t 00


دستور Sort
ترتیب فایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.

Sort


دستور Start
یک برنامه را اجرا می کند.

Start D:\2.txt


دستور Subst
برای ساختن یک درایور از یک پوشه

Subst X: D:\Software


دستور Systeminfo
اطلاعات سیستم را نشان می دهد.

systeminfo


دستور Tasklist
همه برنامه های فعال را نشان می دهد.

tasklist


دستور Taskkill
یک برنامه را قطع می کند

TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist


دستور Time
زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.

TIME 10:10:10


دستور Title
عنوان کامنت را عوض می کند.

title PeachLearn


دستور Tree
وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.

Tree D:


دستور Type
متن درون یک فایل را باز می کند.

Type D:\2.txt


دستور Ver
نسخه ویندوز را نشان می دهد.

ver


دستور Vol
شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.

vol d:


دستور Net User
کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد.

net user


دستور net start
یک سرویس را شروع می کند.

net start tlntsvr


دستور net stop
یک سرویس را متوقف می کند.

net stop tlnstvr


دستور IPConfig
آدرس آیپی شما را نشان می دهد.

ipconfig

 

دستور Ping
آیپی هدف را نشان می دهد و همچنین از فعال بودن مقصد هم گزارش می دهد.
توضیج دستورات مهم :
دستور ATTRIB
این دستور دارای پارامتر های زیر را است :
+ Sets an attribute.
					- Clears an attribute.
					R Read-only file attribute.
					A Archive file attribute.
					S System file attribute.
					H Hidden file attribute.
					I Not content indexed file attribute.
					[drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process.
					/S Processes matching files in the current folder and all subfolders.
					/D Processes folders as well.
					/L Work on the attributes of the Symbolic Link versus.
					the target of the Symbolic Link.
سوییچ های مهم : + و – و R و A و S و H
دستور Copy
همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن فایل ها به کار می رود.
Copy [drive1:path:filename] [drive2:path]Copy D:\2.txt g:

 

دستور MD
یک یا چند پوشه درست می کند.
Md D:\3\3\3\3\3\3\3

 دستور RD

یک یا چند پوشه را حذف می کند.
Rd D:\3\3\3\3\3\3\3
دستور RN
همانطور که در بالا گقته شد ، می توان فرمت فایل ها را هم عوض کرد.
Ren d:\*.txt d:\*.html

 

نکته : *.* به معنایهر فایل با هر فرمتی است.
دستور Subst
همانطور که گفته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه
 SUBST Z: c:\windows SUBST X: C: SUBST V: C:\windows\system32
و برای حذف درایو
 SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v:
دستور Netuser
می توان کاربری را اضافه یا کم کرد.
 Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del
و برای دادن پسورد به کاربر
Net user peachlearn password /add
نکته : برای حذف کاربر دیگر پسوند نمی خواهد
دستور Echo
برای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.
 @echo off Echo peachlearn

58 پاسخ

 1. سلام
  هم وطن دمت گرم برای همیشه
  ولی هر کدام همراه مثال باشد نور علی نور می شود

 2. داداش واقعا گل کاشتی

  من توی هیچ سایتی نظر نمیزارم ولی خدایی خیلی خوب بود

  این سایت خیلی مطالبش کامل و خوبه.

  راستی اگه مطالب رو به صورت خبرنامه یا pdf

  دربیاری خیلی خوبه

 3. سلام
  تشکر بسیار زیاد خیلی خوب بود اما من به دستور comp سر در نیاوردم از شما می خواهم که بیشتر توضیح دین ممنون میشم واگر ممکن بود به آدرس من karbasimatin@yahoo.com یک مثال بزنیم از دستور comp تشکر بسیار زیاد و اگر میشود به yahoo من یک فیلم به من در باره comp ارصال کنید

 4. 1روش ساده تر

  اگه دستور help>>32.txt رو به صورت help>>c:32.txt بنویسی میتونی تو درایو c تو users تو پوشه ای که به نام کامپیوتر پیداش کنی
  بجای c میشه هر درایو دیگه ای نوشت

 5. من هیچ موقع وقت خودم رو برای نظر دادن در هیچ وبسایتی صرف نکردم ولی واقعا دست شما رو می فشارم

 6. این یه سایت بسیار عالیه که من تاحالا هیچ سایتی رو مثل این ندیدم
  تشکر

 7. دوستان عزیز شما برای اینکه بفهمین هر کلمه چه کار میکنه و چی میشه باید به آخر کلمه بدون فاصله ای علمت رو بزارین
  ?
  /?
  فرقی نمیکنن
  و اگه تمام دستورات مهم رو میخویان ببینین باید بنویسین
  Help
  یه دستور جاب هم من بهتون میگم که باهاش میتونین با لپ تاپ یا گوشی ویندوز به اینترنت وصل بشین
  netsh wlan show networks
  برای دیدن وایرلس ها
  netsh wlan show profiles
  برای دیدن وایرلس هایی که قبلا بهشون وصل شدین
  من تمام درس های CMD رو خوندم و میتونم کمکتون کنم
  اینم آدرس اسکایپ من هست
  Parsa KHeiry

 8. سلام، سایتتون عالیه. من یهمشکل دارم اگر بتونید کمکم کنید
  من میخام از طریق cmd نام کامپیوترم را عوض کنم همان hostname لطفا میشه کمکم کنید
  با تشکر

 9. سلام.
  با cmd نمیتونم درایومو فرمت کنم. اگه حذفش کنم دوباره اضافه کنمش میشه؟
  ضمنآ ویندوز دومم توی همون درایوه.
  لطفا راهنمایی کنید.

 10. سلام

  من می خواهم یک دستور را برای یک برنامه توی درآیو d اجرا کنم. میشه بگید چه طوری صفحه دستورات ویندوز را از درآیو c ببرم توی درآیو d .

  مرسی

 11. عالی بود اگه میشه روی دستورات مربوط به شبکه بیشتر مانور بدید feel feel feel

 12. من از هر200 تا صفحه ای ک میرم 1 نظر می زارم
  واقعا ممنون
  خیلیا انگار از جونشون می خوان بکنن و آموزش بزارن
  ولی ممنون از شما 

 13. سلام
  من دوتا سوال داشتم.
  یکی در مورد اجرای  cmd که در حالت ادمین میزانم اجرا نمیشه ویندوز من 8 هستش یعنی انتخاب که میکنمش یه لجظه ظاهر میشه بعد میره
  یه سوال هم اینکه تو قسمت تسک منیجر استفاد از دیسکو 100 فول نشون میده که باعث میشه لپ تاپم پشت سر هم گیر داشته باشه که ابن از اول لودش این طور میشه و تقریبا یه هفتس که این طور شده فک کردم از ویروس شاید باشه که آپدیتش کردم جتی ویندوز اصلشو بر خلاف میلم عوض کردم و 8 نصب که باز هم درست نشد ممنون میشم در این زمینه کمکم کنید
 14. مرسی از شما برای این آموزش مفید.اگه کاربردهای همراه با مثال باشه خیلی عالیه

 15. سلام. من یک سوال داشتم. اگه میشه بهش جواب بدید. 
  من یک نرم افزار مولتی مدیا با mmb درست کردم. مشکلی که دارم سر نصب فونت ها است. راهی هست که بتونم فونت ها رو نصب کنم؟ دستورات cmd چنین کاری میکنن؟
 16. یک فایل mp4 را با دستور type باز کنید صدای عجیبی از کامپیوتر در می آید

 17. سلام با تشمر از سایت خوبتون
  خواستم بدونم اگه یه برنامه نوشتیم ولی بعد پشیمون شدیم چطور تاثیرشو از بین ببریم یا حذفش کنیم 
 18. بنام خدا وسلام
  با تشکر از توضیحات مختصر و مفیدتان مخصوصا فرامین که در HELP هم دیده نمیشد
  اما
  دستور Gpresult   تقریبا همان gpedit.msc است.  کامل نیست 
  Gpresult نشان میدهد چه Group Pulici هایی روی کامپیوتر شما فعال شده
  ولی gpedit محیطی به شما میدهد که شما پالیسی را ویرایش کنید یا پلیسی جدیدی ایجاد کنید
   
  خدایارتان
   
 19. من هر کاری که می کنم قبول نمی کنه میزنه همچین دستوری وجود نداره میزنه  c:/users/sadaf>help
  help is not recognized as an internal or external comman,operable program or batch file sad sad
 20. با سلام و تشکر از تمامی زحمات شما
  زنده باشید
  مطالب و سایت خوبی دارید.
 21. salam

  ye soal dashtam:

  age bekham toe ye folder az ye Drive ye chizio zakhire konam ch ddastoorio bayad toe cmd bzanam?

  toe dastoorayi k dadin nbood

 22. مبایل من ویندوز فونه روش برنامه‌ی desktop Launcher رو ریختم بعد رفتم توی برنامش دیدم cmd دسک آپ داره دهنم وا مونده تازه میرم توش می‌نویسه 
  C:\ Data\ Users
 23. با سلام . بابت مطالب ارزنده شما سپاسگزارم. سوالی هم دارم : اگر دیتابیس پرامپت نیاز به نصب دوباره داشته باشه باید چطور این کار رو انجام داد؟

 24. سلام بر شما دوست عزیز من به نوبه خود از این توضیحات کامل و جامعی که در اختیار همه گذاشتید واقعا تشکر و قدردانی میکنم.
  امیدوارم که همیشه در زندگی سربلند و پاینده باشید.

 25. سلام عالی بود دست شما درد نکند .خداقوت.
  خواهشی از شما دارم اگر امکانش هست یکسری از این دستورات را همراه بایک مثال برای من ایمیل بفرمایید یا اینکه یک فایل آموزش تصویری در مورد دستوراتcmdدارید در اختیار حقیر قرار دهید بسیار ممنون میشم چون بسیار به یادگیری این دستورات محتاجم.ایمیل اینجانل
 26. سلام وقت بخیر خسته نباشین یه سوال مهم دارم میشه زود جوابمو بدین
  آموزش نصب یک بسته نرم افزاری تو محیط cmd نصب کنیم راه شو توضیح میدین بی زحمت
 27. سلام چجوری دستور nc رو روی ویندوز 7 فعال کنم؟چون دیدم telnet رو باید فعال کرد گفتم حتما nc رو هم باید فعال کرد

  سلام چجوری دستور nc رو روی ویندوز 7 فعال کنم؟چون دیدم telnet رو باید فعال کرد گفتم حتما nc رو هم باید فعال کرد اگه میشه روش فعال کردنش رو به ایمیلم بفرستید rezamrd75@yahoo.com
 28. سلام من توی cmd  وقتی میخوام وارد پوشه ای بشم این error رو میده چه کار کنم؟
  ‘xampp’ is not recognized as an internal or external command,
  operable program or batch file.

  .
 29. سلام ببخشید کدی هست که بشه لینک در اینترنت رو باز کرد مثلا در گوگل چیزی رو سرچ کرده باشی و این کد رو اجرا کنی که همه ی لینک های رو که گوگل آورده باز کنه
 30. سلام اگر میشه برای ساختن یک بچ فایل که بنواند مودم ADSl را ریست کند کمک میخواهم .درضمن کد ذیل را وارد کردم ولی جواب نداد:

  Set cloner = CreateObject(“WScript.Shell”)
  cloner.run”cmd”
  WScript.Sleep 500

  telnet 192.168.1.1 23
  cloner.SendKeys”h89″
  cloner.SendKeys(“{Enter}”)
  WScript.Sleep 500

  cloner.SendKeys”wan adsl reset”
  cloner.SendKeys(“{Enter}”)

 31. سلام
  میشه یه برنامه نوشت که مثلا تمام فایل های pdf که در سیستم مورد نظر وجود داره تو فلش کپی شه؟
  لطفا اگر میشه بنویسید و برام ایمیل کنید.
  ممنون