یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
> > آموزش عکاسی
آموزش عکاسی از دنباله نور آموزش عکاسی از دنباله نور

آموزش عکاسی از دنباله نور

یکی از سوژه های بسیار جالب عکاسی دنباله های نوری است که در جاده ها و خیابانهای شلوغ شب از چراغ ماشین ها برجای می ماند. دنباله نور سوژه ای مرسوم برای عکاسان بیشماری به حساب می آید و می توان به عنوان بستری مناسب برای تمرین عکاسی از آن نام برد به ویژه برای […]