آموزش مهارت های هفتگانه ICDL – مهارت اول IT

آموزش مهارت های هفتگانه ICDL - مهارت اول IT

  در بیشتر کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه از جمله ایران آموزش علوم کامپیوتر جزو برنامه های اصلی مدارس و دانشگاه ها به شمار می رود. یکی از دوره های استاندارد آموزش کامیپوتر ICDL مخفف International Computer Driving Licence می باشد که در بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران در […]