آموزش مهارت های هفتگانه ICDL – مهارت دوم سیستم عامل Windows

آموزش مهارت های هفتگانه ICDL - مهارت دوم سیستم عامل Windows

در بیشتر کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه از جمله ایران آموزش علوم کامپیوتر جزو برنامه های اصلی مدارس و دانشگاه ها به شمار می رود. یکی از دوره های استاندارد آموزش کامیپوتر ICDL مخفف International Computer Driving Licence می باشد که در بیش از 140 کشور جهان از جمله ایران در حال […]