آموزش عکاسی از دنباله نور

آموزش عکاسی از دنباله نور

یکی از سوژه های بسیار جالب عکاسی دنباله های نوری است که در جاده ها و خیابانهای شلوغ شب از چراغ ماشین ها برجای می ماند. دنباله نور سوژه ای مرسوم برای عکاسان بیشماری به حساب می آید و می توان به عنوان بستری مناسب برای تمرین عکاسی از آن نام برد به ویژه برای […]