لاستیک ها را باد معمولای بزنیم یا نیتروژن ؟

لاستیک ها را باد معمولای بزنیم یا نیتروژن ؟

یکی از مسائل مهمی که در نگهداری لاستیک خودرو ها وجود دارد تنظیم باد لاستیک است. تنظیم بودن باد لاستیک بر روی ، مصرف سوخت ، ترمز گیری ، کشش خودرو ، فرمان پذیری و … تاثیر مستقیم دارد. مدتی است تب استفاده از نیتروژن به جای هوای معمولی در لاستیک خودرو ها میان مالکان […]