یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲
> > مفهوم خطا های سرور HTTP

مفهوم خطا های سرور HTTP

مفهوم خطا های سرور HTTP
هنگامی که در حال گشت و گذار و مرور صفحات مختلف وب هستیم ممکن است با صفحاتی رو به رو شویم که به شما پیغامی همراه با عدد بدهد. معروف ترین این پیغام ها ۴۰۴ Not Found می باشد که اکثر شما با معنای آن آشنا هستید. اما پیغام های دیگری نیز وجود دارد که شاید با مفهوم آن ها آشنایی نداشته باشید. در مطلب این پیغام ها را به شما معرفی می کنیم.
serverresponsecode مفهوم خطا های سرور HTTP

در این مقاله آشنا می شوید با :
– مفهوم خطا های سرور HTTP
– آشنایی با کد خطا های سرور HTTP
– و…

کد های سری ۱۰۰ ، اطلاعات (Information) :
اولین سری کد های HTTP با عدد ۱۰۰ شروع می شود که مربوط به ارسال و دریافت اطلاعات است.

– کد ۱۰۰ :
کد ۱۰۱ به معنی ادامه ارسال (Continue) است که سرور درخواست مرورگر را دریافت کرده و مرورگر می تواند ارسال اطلاعات را ادامه دهد.

– کد ۱۰۱ :
کد ۱۰۱ به معنی درخواست مرورگر جهت نقل و انتقالات داده و تعویض پروتکل می باشد.

– کد ۱۰۲ :
کد ۱۰۲ به معنی پردازش (Processing) است ، همانطور که می دانید درخواست هایی که از مرورگر ارسال می شود شامل فعالیت ها و کارهای مختلفی است که هر کدام نیاز به پردازش دارند. بدین صورت سرور با ارسال کد ۱۰۲ به مرورگر ، عملیات درخواستی را پردازش می کند.

کد های سری ۲۰۰ ، درخواست موفق (Success) :
دومین سری کد های HTTP با عدد ۲۰۰ شروع می شود که به معنای دریافت ، موافقت ، پردازش و یا پاسخ صحیح و بدون نقص از طرف سرور می باشد.

– کد ۲۰۰ :
کد ۲۰۰ به معنی پاسخ موفق (Ok) است ، زمانی که از سرور کد ۲۰۰ دریافت می کنید بدین معنی است که عملیات مورد نظر با موفقیت و بدون نقص انجام شده.

– کد ۲۰۱ :
کد ۲۰۱ به معنی ساخته شده (Created) است ، زمانی که یک فایل یا یک صفحه جدید در سرور ایجاد شده باشد و مرورگر درخواست آن فایل را کند این کد نمایش داده می شود.

– کد ۲۰۲ :
کد ۲۰۲ به معنی موافقت (Accepted) می باشد که با درخواست کاربر از طریق مرورگر موافقت شده.

– کد ۲۰۳ :
کد ۲۰۳ به معنی اطلاعات نامعتر (Non-Authoritative Information) است که به معنی موفقت آمیز بودن درخواست مرورگر می باشد.

– کد ۲۰۴ :
کد ۲۰۴ به معنی پاسخ بدون محتوا (No Content) به معنی دریافت درخواست کاربر به وسیله مرورگر می باشد اما پاسخ سرور شامل محتوای خاصی نیست.

– کد ۲۰۵ :
کد ۲۰۵ به معنی بازنشانی محتوا (Reset Content) است که عملکرد آن شبیه به کد ۲۰۴ می باشد با این تفاوت که اطلاعات Reset می شوند.

– کد ۲۰۶ :
کد ۲۰۶ به معنی محتوای جزئی (Partial Content) است و در زمانی که از امکان ادامه دانلود استفاده می کنیم کاربرد دارد.

کد های سری ۳۰۰ ، انتقال (Redirection) :
سومین سری کد های HTTP با عدد ۳۰۰ شروع می شود که به معنای پاسخ به درخواست واسط کاربر (مرورگر) از سرور که با انجام عمل دیگری توسط کاربر کامل می شود.

– کد ۳۰۰ :
کد ۳۰۰ به معنی انتخاب چندگانه (Multiple Choices) است ، در مواقع پاسخ سرور به درخواست مرورگر چند منبع مختلف را پیشنهاد می دهد.

– کد ۳۰۱ :
کد ۳۰۱ به معنی انتقال (Move) است که به دریافت این کد از طرف سرور به معنی انتقال یک آدرس وب به آدرسی دیگر است.

– کد ۳۰۲ :
کد ۳۰۲ به معنی پیدا شدن (Found) است و زمانی که مرورگر به آدرسی دیگر انتقال می یابد که منبع درخواستی پیدا شده باشد.

– کد ۳۰۳ :
کد ۳۰۳ به معنی مشاهده منبع دیگر (See Other) است که عملکرد آن مشابه کد ۳۰۲ است با این تفاوت که تاکید آن روی متد Get است.

 کد ۳۰۴ :
کد ۳۰۴ به معنی بدون تغییر (Not Modified) است که مرورگر درخواست ارسال اطلاعات مربوط به آخرین تغییرات فایل را از سرور می دهد.

– کد ۳۰۵ :
کد ۳۰۵ به معنی استفاده از پروکسی (Use Proxy) است که برای ارتباط با منبع خاصی باید از پروکسی استفاده کنید.

– کد ۳۰۶ :
کد ۳۰۶ به معنی تعویض پروکسی (Switch Proxy) است که عملکرد آن مشابه کد ۳۰۶ است با این تفاوت که درخواست ، مبنی بر تغییر پروکسی می باشد.

– کد ۳۰۷ :
کد ۳۰۷ به معنی انتقال موقت (Temporary Redirect) است که عملکرد آن مشابه کد ۳۰۲ و ۳۰۳ است با این تفاوت که انتقال به درخواست کاربر صورت می گیرد.

کد های سری ۴۰۰ ، خطای کاربر (Client Error) :
چهارمین سری کد های HTTP با عدد ۴۰۰ شروع می شود که به معنای خطا در ارائه درخواست کاربر به سرور است.

– کد ۴۰۰ :
کد ۴۰۰ به معنی درخواست بد (Bad Request) است که درخواست کاربر از طریق مرورگر برای سرور قابل تفهیم نیست.

– کد ۴۰۱ :
کد ۴۰۱ به معنی دسترسی نا معتبر (Unauthorized) است که درخواست کاربر به علت نیاز به تاییدیه غیر مجاز شده.

– کد ۴۰۲ :
کد ۴۰۲ به معنی نیاز به پرداخت (Payment Required) است و مربوط به حساب های کاربری است که نیاز به پرداخت وجه دارند.

– کد ۴۰۳ :
کد ۴۰۳ به معنی دسترسی غیر مجاز (Forbidden) است و زمانی که کاربر درخواستی را به سرور می دهد که آن درخواست برای تمامی کاربران محدود شده. این مورد با کد ۴۰۱ تفاوت دارد و حتی با دادن نام کاربری و کلمه عبور نیز امکان دسترسی وجود نخواهد داشت.

– کد ۴۰۴ :
کد ۴۰۴ به معنی منبع درخواست پیدا نشد (Not Found) است و زمانی که کاربر درخواستی به سرور می دهد که در حال حاظر آن درخواست موجود نمی باشد و یا حذف شده.

– کد ۴۰۵ :
کد ۴۰۵ به معنی متد غیر مجاز (Method Not Allowed) است که توسط کاربر درخواستی ارسال می شود و سرور آن را مجاز نمی داند.

– کد ۴۰۶ :
کد ۴۰۶ به معنی غیر قابل قبول (Not Accepted) است که کاربر با استفاده از کاراکتر های غیر مجاز درخواستی را ارسال کرده باشد که برای سرور مجاز نمی باشد.

– کد ۴۰۷ :
کد ۴۰۷ به معنی نیاز به مجوز پروکسی (Proxy Authentication Required) است که عملکرد آن مشابه کد ۴۰۱ می باشد با این تفاوت که کاربر باید با یک پروکسی اعتبار خود را اثبات کند.

– کد ۴۰۸ :
کد ۴۰۸ به معنی پایان حداکثر زمانی استفده (Request Timeout) است و زمانی رخ می دهد که سرور در انتظار پاسخ کاربر می باشد اما هیچ پاسخی دریافت نمی کند.

– کد ۴۰۹ :
کد ۴۰۹ به معنی تداخل (Conflict) است و برای زمانی است که درخواست کاربر با عملیات دیگری در سرور تداخل پیدا می کند.

– کد ۴۱۰ :
کد ۴۱۰ به معنی حذف (Gone) است و عملکرد آن مشابه کد ۴۰۱ و ۴۰۴ می باشد با این تفاوت که به مرورگر و موتور جستجو گر می گوید که نباید مجدد آن را درخواست دهد.

– کد ۴۱۱ :
کد ۴۱۱ به معنی عدم ارسال طول در درخواست (Length Required) است که سرور به علت عدم ارسال اندازه محتوا از پاسخ به درخواست کاربر خودداری می کند.

– کد ۴۱۲ :
کد ۴۱۲ به معنی شرط رد شده (Precondition Failed) است که درخواست کاربر به سرور به علت در دسترس نبودن رد می شود.

– کد ۴۱۳ :
کد ۴۱۳ به معنی درخواست خیلی طولانی (Request Entry Too Large) است و در حالتی رخ می دهد که طول رشته های درخواستی کاربر از حد مجاز سرور فراتر باشد.

– کد ۴۱۴ :
کد ۴۱۴ به معنی آدرس خیلی طولانی (Request URL Too Long) است و زمانی رخ می دهد که آدرس وب URL بیش از حد طولانی باشد.

– کد ۴۱۵ :
کد ۴۱۵ به معنی فرمت پشتیبانی نشده (Unsupported Media Type) است و زمانی رخ می دهد که فرمت ارسالی از نظر سرور قابل دریافت نباشد.

– کد ۴۱۶ :
کد ۴۱۶ به معنی درخواست خارج از حد (Requested Range Not Satisfiable) است و زمانی رخ می دهد که هنگام درخواست قسمتی از منبع از سرور ، آن قسمت وجود نداشته باشد.

– کد ۴۱۷ :
کد ۴۱۷ به معنی انتظار رد شده (Expectation Failed) است و بدین منظور است که سربرگ های ارسالی کاربر با انتظارات سرور همخوانی ندارد.

کد های سری ۵۰۰ ، خطای سرور (Server Error) :
پنجمین سری کد های HTTP با عدد ۵۰۰ شروع می شود که به معنای وجود نقص فنی در سرور است.

– کد ۵۰۰ :
کد ۵۰۰ به معنی خطای داخلی سرور (Server Error) است و زمانی رخ می دهد که ایرادی در سرور به وجود آمده باشد.

– کد ۵۰۱ :
کد ۵۰۱ به معنی تکمیل نشده (Not Implemented) است و زمانی رخ می دهد که سرور قادر به پردازش درخواست کاربر نباشد.

– کد ۵۰۲ :
کد ۵۰۲ به معنی خطای Gateway یا (Bad Gateway) است که به دلیل عدم دریافت پاسخ از سرور اصلی رخ می دهد.

– کد ۵۰۳ :
کد ۵۰۳ به معنی خارج از دسترس (Service Unavailable) است و زمانی ره می دهد که درخواست ها به سرور زیاد می شود و به دلیل ترافیک بالا قادر به پاسخگویی نمی باشد.

– کد ۵۰۴ :
کد ۵۰۴ به معنی پایان حداکثر زمان (Gateway Timeout) است و زمانی رخ می دهد که سرور قادر به دریافت پاسخ از سرور اصلی نباشد.

– کد ۵۰۵ :
کد ۵۰۵ به معنی پشتبانی نکردن از HTTP یا (HTTP Version Not Supported) است که پروتکل HTTP به دلیل پشتیبانی نکردن مرورگر از آن رخ می دهد.

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

22 thoughts on “مفهوم خطا های سرور HTTP

 1. سلا خسته نباشید
  آموزشهایی که دارین واقعاعالی وکاملن واقعامرسی
  من دچاریک مشکل شدم به هرسایتی که میخوام واردشم خطا میده! ظاهرااینطوربنظرمیرسه که اشکال ازخودسایت باید یاشه اما مگه میشه همه سایتهامشکل دارباشن. خواهش میکنم کمکم کنید!راستی جهت اطلاعbrowser من internet explorerو mozila هست وازفیلترشکن freegetاستفاده میکنم
  خطایی که میده اینه:

  <!–
  [if !mso]>

  v\:* {behavior:url(#default#VML);}
  o\:* {behavior:url(#default#VML);}
  w\:* {behavior:url(#default#VML);}
  .shape {behavior:url(#default#VML);}

  ERROR

  The
  requested URL could not be retrieved


  While trying to
  retrieve the URL:http://www.modaresanesharif.ac.ir/

  The following error
  was encountered:

  The system returned:

      (110) Connection timed out

  The remote host or
  network may be down. Please try the request again.

  Your cache
  administrator is webmaster.


  Generated Mon, 21 Oct
  ۲۰۱۳ ۱۸:۳۵:۱۷ GMT by google.com (squid/2.7.STABLE6)

   

  <!–
  [if gte mso 9]>

  Normal
  ۰

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  FA

  MicrosoftInternetExplorer4

  <!–
  [if gte mso 9]>

  <!–
  [if gte mso 10]>

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin-top:0cm;
  mso-para-margin-right:0cm;
  mso-para-margin-bottom:10.0pt;
  mso-para-margin-left:0cm;
  line-height:115%;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 2. جناب  چون مبتدی هستم لطفا روش فعال کردن  دانلود منیجر در مرورگر            &n
  bsp;     fire fox برایم …….

 3. سلام من حدودا یکی دوماهه مرورگر اپرام هر ادرسی بهش میدم این ارور رو میده
  حتی یه بار از کامپیوترم پاکش کردم و ورژن جدیدشو از اینترنت دوباره گرفتم نصب کردم ولی انگار همون قبلی ست چون هم بوک مارکام هست هم هیستوریم
  چیکار کنم؟
  اینم اروری که میگم
  This webpage is not available

  The connection to http://www.bbc.co.uk was interrupted.
  Check your internet connection.

  Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.

  Allow Opera to access the network in your firewall or antivirus settings.

  If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.

  If you use a proxy server…

  Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don’t believe you should be using a proxy server: Go to the Opera menu > Settings  Change proxy settings… 

 4. سلام
  چطوری میشه برنامه ای رو به یک سری پورت مقید کرد که زمانی که داده ای غیر از داده خیر داده های مورد نظر وارد شد منبع رو شناسایی کند؟
  با تشکر آرایش عروس

 5. با سلام و درود فراوان خدمت دست اندرکاران وبسایت ممنون از اطلاعات مفیدی که برامون به اشتراک می گذارید مطالب سایت شما رو پیگیری خواهم کرد موفق و موید باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *